رنو فلوئنس

 کد ثبت:1

حجم موتور (cc) : حجم 2000

حداکثر توان موتور : 195/3750

تعداد سوپاپ : 16

شتاب صفر تا 100 (ثانیه) : 10.4

حداکثر سرعت : 195 کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) : 6.2

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) :10.4

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

رنو لاگورنا

 کد ثبت:2

حجم موتور (cc) : حجم 3500

حداکثر توان موتور : 240/6000

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه) : 7.4

حداکثر سرعت : 244کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) : 15

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) :7.4

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

رنو مگان اسپرت

 کد ثبت:3

حجم موتور (cc) : حجم 2000

حداکثر توان موتور : 250/5500

تعداد سوپاپ : 16

شتاب صفر تا 100 (ثانیه) : 6.1

حداکثر سرعت : 244کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) : 11.4

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) :6.4

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه فیل و عکس خودرو به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

رنو کلویوس

 کد ثبت:4

حجم موتور (cc) : حجم 2500

حداکثر توان موتور : 6000 / 170

تعداد سوپاپ : 16

شتاب صفر تا 100 (ثانیه) : 9.3

حداکثر سرعت : 181 کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) : 12

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) :8

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...
خرید خودرو دست دوم