لکسز SC 430

 کد ثبت : 6

حجم موتور (cc) : حجم 4293

حداکثر  قدرت : 228@5600

تعداد سوپاپ : 32

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 6

حداکثر سرعت :   250کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :14.7

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 10.2

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه فیل و عکس خودرو به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

لکسز RX 350

 کد ثبت : 5

حجم موتور (cc) : حجم 3456

حداکثر  قدرت : 275@6200

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 7.4

حداکثر سرعت :   180کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :13.2

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 10.2

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه فیل و عکس خودرو به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

لکسز LS 460

 کد ثبت : 4

حجم موتور (cc) : حجم 4608

حداکثر  قدرت : 357@6400

تعداد سوپاپ : 16

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 5.4

حداکثر سرعت :   210کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :14.7

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 10.2

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه فیل و عکس خودرو به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

لکسز IS 300

 کد ثبت : 3

حجم موتور (cc) : حجم 2995

حداکثر  قدرت : 228@6200

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 7.7

حداکثر سرعت :   235کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :13

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 9.5

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه فیل و عکس خودرو به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...
خرید خودرو دست دوم