کیا اپتیما 2011

  کیا اپتیما 2011کد ثبت : 15

حجم موتور (cc) : حجم 2359

حداکثر  قدرت : 178@6000

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 9.5

حداکثر سرعت :   208کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :8.1ترکیبی

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 8.1 ترکیبی

 لطفا در صورتی که اشتباهی در اطلاعات وارد شده وجود دارد از طریق فرم نظر دهی به ما اطلاع دهید.

مطالعه بیشتر...

کیا اسپورتیج 2011

 کیاکد ثبت : 13

حجم موتور (cc) : حجم 2359

حداکثر  قدرت : 176@6000

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 9.3

حداکثر سرعت :   194کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :11.2

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 8.4

 لطفا در صورتی که اشتباهی در اطلاعات وارد شده وجود دارد از طریق فرم نظر دهی به ما اطلاع دهید.

مطالعه بیشتر...

کیا سراتو 2010 1.6

 کیا سراتو کد ثبت : 8

حجم موتور (cc) : حجم 1591

حداکثر  قدرت : 124@6300

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 11.5

حداکثر سرعت :   190کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :7.1 ترکیبی

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 7.1 ترکیبی

 لطفا در صورتی که اشتباهی در اطلاعات وارد شده وجود دارد از طریق فرم نظر دهی به ما اطلاع دهید.

مطالعه بیشتر...

کیا سراتو 2010

 کیا سراتوکد ثبت : 9

حجم موتور (cc) : حجم 1998

حداکثر  قدرت : 156@6200

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 8.6

حداکثر سرعت :   205کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :9.4

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 6.9

 لطفا در صورتی که اشتباهی در اطلاعات وارد شده وجود دارد از طریق فرم نظر دهی به ما اطلاع دهید.

مطالعه بیشتر...
خرید خودرو دست دوم