هیوندای سنتنیال 2011

 کد ثبت : 11

حجم موتور (cc) : حجم 4600

حداکثر  قدرت : 378@6500

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه) : 6.10

حداکثر سرعت :   251کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :17

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 11

 لطفا در صورتی که اشتباهی در اطلاعات وارد شده وجود دارد از طریق فرم نظر دهی به ما اطلاع دهید.

ادامه مطلب: هیوندای سنتنیال 2011

هیوندا جنسیس کوپه 2011

 کد ثبت : 8

حجم موتور (cc) : حجم 3800

حداکثر  قدرت : 300@6300

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه) : 5.8

حداکثر سرعت :   240کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :12

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 7.6

 لطفا در صورتی که اشتباهی در اطلاعات وارد شده وجود دارد از طریق فرم نظر دهی به ما اطلاع دهید.

ادامه مطلب: هیوندا جنسیس کوپه 2011

هیوندا سانتافه 2012

 کد ثبت : 9

حجم موتور (cc) : حجم 3470

حداکثر  توان : 280 kw@6300 rpm

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه) : 8

حداکثر سرعت :   205کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :13.9

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 7.8

لطفا در صورتی که اشتباهی در اطلاعات وارد شده وجود دارد از طریق فرم نظر دهی به ما اطلاع دهید.

ادامه مطلب: هیوندا سانتافه 2012

هیوندا ازرا 2012

 کد ثبت : 4

حجم موتور (cc) : حجم 2999

حداكثر توان :250 Hp @ 6400 rpm

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه) : 8

حداکثر سرعت : 240کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) : 14

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) :7.1

لطفا در صورتی که اشتباهی در اطلاعات وارد شده وجود دارد از طریق فرم نظر دهی به ما اطلاع دهید.

ادامه مطلب: هیوندا ازرا 2012
خرید خودرو دست دوم